W tym roku jubileuszowo, już po raz dziesiąty w Szkole Podstawowej w Maszkowicach 14 grudnia odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas IV – VIII. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele szkół Gminy Łącko. Organizatorami konkursu były: p. Beata Wąchała, p. Joanna Koza. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Nowosądecki – Marek Kwiatkowski i Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gminie, w której mieszkamy, ukazanie elementów i cech środowiska lokalnego, poznanie historii i miejsc związanych z historią swojej miejscowości, poznanie sylwetek ciekawych ludzi związanych z życiem poszczególnych wsi. Naszą szkołę piękne reprezentował i dobrze wypadł Tomek Leszko. Gratulujemy.

 

Na zdjęciu widzimy reprezentanta naszej szkoły Tomasza Leszko.

Reprezentant naszej szkoły – Tomasz Leszko.

 

Na zdjęciu widzimy Tomasza Leszko wraz z p. wójtem Janem Dziedzinom oraz p. dyrektorem Jackiem kwitem.

Nasz reprezentant wraz z Wójtem Gminy Łącko – Janem Dziedziną oraz Dyrektorem szkoły -Jackiem Kwitem.