Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła realizuje zadanie pn.: „Modernizacja toalety pod potrzeby osób z niepełnosprawnością w Szkole Podstawowej w Kiczni”. Zadanie to dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Termin rozpoczęcia prac 29.01.2024, a wykonania zamówienia:  do 15.03.2024 r.
Wartość modernizacji 83197,10 zł., w tym 20% stanowi wkład własny.
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.