Szkoła Podstawowa w Kiczni od 01.03.2024r. bierze udział w edycji wiosennej Programu Szkolnego Klubu Sportowego realizowanego przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. W ramach programu nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne wg ustalonego grafiku. W roku szkolnym realizowane następujące zajęcia: piłka nożna, piłka siatkowa, w deszczowe dni tenis stołowy na sali gimnastycznej.

Logo Szkolnego Klubu Sportowego

Logo Szkolnego Klubu Sportowego

 

IDEA PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Odbywają się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowią także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży:

  • o mniejszej sprawności fizycznej,
  • rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym,
  • nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, poniedziałek o godzinie 15.05 – 16.05,  oraz  piątek o godzinie 14.15 – 15.15. Grupa liczy 26 uczniów z klas IV – VIII.

 

Logo Szkolnego Klubu Sportowego

Logo Szkolnego Klubu Sportowego

 

Tekst: Mariusz Gorczowski