Już jedenasty raz, 30 kwietnia 2024 roku, w Szkole Podstawowej w Kiczni odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki” dla uczniów klas III.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów, wyłonionych wcześniej w szkolnych konkursach, z 11 szkół Gminy Łącko. Zadania matematyczne zostały przygotowane przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły w Kiczni – Jadwigę Dybiec, Beatę Kucharską i Małgorzatę Kołodziej.
Celem konkursu było wyłonienie z pośród młodych talentów matematycznych Mistrza Matematyki. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem.
Zadania, których było aż 22, były przygotowane zgodnie z podstawą programową dla uczniów klasy III. Na ich rozwiązanie dzieci miały 60 minut. Uczestnicy niecierpliwie czekali na ogłoszenie wyników. Poziom wiedzy matematycznej dzieci był bardzo wyrównany, a między zwycięzcami była niewielka różnica punktów.

Komisja konkursowa w składzie:

 • mgr Małgorzata Kołodziej – przewodnicząca (SP Kicznia)
 • mgr Jadwiga Dybiec – członek (SP Kicznia)
 • mgr Halina Kozik – członek (SP Zarzecze)
 • mgr Paulina Klimek– członek (ZSP Kadcza)
 • mgr Karolina Citak– członek (SP Jazowsko)
 • mgr Beata Kucharska – członek SP( Kicznia)

Po skrupulatnym sprawdzeniu wszystkich 14 prac, przyznała następujące miejsca:

 • I miejsce – Antoni Pawlik SP Kicznia
 • II miejsce – Kacper Ziemba SP Zagorzyn
 • III miejsce – Kinga Dydyńska SP Jazowsko
Nagrody uczestnikom konkursu wręczali Dyrektor Szkoły pan Jacek Kwit, Dyrektor SCUW pani Lucyna Citak oraz Wójt Gminy pan Jan Dziedzina. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, upominki rzeczowe i dyplomy, ponadto „ Mistrz Matematyki” otrzymał statuetkę.

Sponsorami konkursu byli:

 • Rada Rodziców SP w Kiczni
 • Firma PHU „ Biurowiec” Anna i Grzegorz Baran – Stary Sącz
 • Wójt Gminy Łącko
 • oraz sponsorzy, którzy chcą pozostać anonimowi.
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim nauczycielom za przygotowanie, oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej. Wszystkim uczestnikom XI Gminnego Konkursu Matematycznego „ Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim sponsorom za wspaniałe nagrody. Na kolejne zmagania zapraszamy za rok.
Na zdjęciu widzimy wszystkich uczestników gminnego konkursu matematycznego dla klas III wraz ze swoimi nauczycielami i komisją konkursową.

Uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami i komisją konkursową.

 

Na zdjęciu widzimy komisję konkursową ogłaszającą wyniki.

Ogłoszenie wyników przez komisję konkursową.

 

Na zdjęciu widzimy wręczenie pamiątkowego dyplomu zwycięzcy konkursu - Antkowi Pawlikowi przez Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę.

Wręczenie pamiątkowego dyplomu zwycięzcy konkursu – Antkowi Pawlikowi przez Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę.