Narodowe Czytanie 2023r.

Narodowe Czytanie – to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Akcja ta została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza – w czasie kadencji Bronisława Komorowskiego. Natomiast lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Nasza szkoła również dołączyła do przedsięwzięcia – dnia 13 września 2023r. miało miejsce Narodowe Czytanie. W akcji wzięli udział uczniowie klasy VIII, a gościem honorowym była pani Katarzyna Gromala – Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, która przyjęła zaproszenie na to wydarzenie. Bardzo dziękujemy uczniom, nauczycielom za udział w tej akcji. Życzymy, aby książka stała się dla wszystkich członków społeczności szkolnej wiernym przyjacielem, gdyż jak mówił Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.