Historia Szkoły


Do roku 1902  w Maszkowicach nie było szkoły, a dzieci  uczęszczały do szkoły w Łącku. . Pierwszą szkołę w Łącku założyła pani Dorota Bylicka  ksieni klasztoru klarysek w Starym Sączu.W roku 1902 Rada Szkolna Krajowa we Lwowie zezwoliła na utworzenie jednoklasowej szkoły w Maszkowicach. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły był pan Henryk Mędrak, następnie Jan Gucwa i Adam Strugała, który zginął w bitwie pod Limanową jako żołnierz armii austriackiej w I wojnie światowej.

1910 r wybudowano nową szkołę, murowaną o dwu izbach lekcyjnych i mieszkaniu dla kierownika .W 1913 roku przekształcono szkołę na 2 klasową.  W 1917 r. kierownikiem szkoły został Antoni Kęmpa ,który uczył wraz z żoną do 1926r.    W latach 1926-29 kierownikiem szkoły był  Władysław Skoczeń.
Od 1 .09.1929 r. funkcję kierownika objął Stanisław Kuziel pochodzący z Maszkowic i mający tutaj duże gospodarstwo rolne. Stanisław Kuziel pełnił swoją funkcję do  1.09.1940r. kiedy to został zwolniony a na jego miejsce przyszedł Feliks Boratyński przesiedlony z poznańskiego. 18 stycznia 1945 r. Boratyński opuścił szkołę i powrócił na stanowisko St. Kuziel ,który pełnił tę funkcję do 1951r.  Następnie funkcję kierownika obejmuje Pani Stefania Zwolińska. Wyremontowała ona szkołę zniszczoną w czasie okupacji. Zbudowano nowe piece, pomalowano ławki a w korytarzu utworzono szatnię dla dzieci. Rozebrano stary budynek gospodarczy a na jego miejsce  wybudowano  nowy z kamienia, gdzie znalazła pomieszczenie jedna klasa oraz ubikacje dla dzieci i personelu.

W dniu 1.09.1958r. posadę kierownika szkoły objął Kazimierz Sypień, który pełnił tą funkcję do 1.09.1972 r. W roku szkolnym 1959/6 utworzono 1 klasową szkołę na Zawodziu dla dzieci mieszkających za Dunajcem. Od 1.09.1961r. religii uczono w punkcie katechetycznym znajdującym się u Kazimierza Ząbka.
Po odejściu Kazimierza Sypienia na emeryturę funkcję kierownika objął Józef Pyrdoł, który był nauczycielem wychowania  fizycznego. W tym roku szkoła zdobyła mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej.

Z dniem 1.09.1973 r. po 17 latach pracy w Maszkowicach do pracy w Łącku przeszedł Józef Pyrdoł a dyrektorem szkoły został Antoni Krzeszowski ,który pełnił tę funkcję do 30.08.1986r.
Za jego czasów podjęto próbę budowy nowej szkoły .Zgromadzone zostały materiały oraz opracowano dokumentację techniczną ,lecz do budowy nie doszło ponieważ władze nie  poparły inicjatywy mieszkańców.

W 1982/3 przeprowadzono remont szkoły -zmieniono pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową ,wygospodarowano pomieszczenia na sklepik uczniowski i kancelarię oraz pokój nauczycielski. Warunki pracy były jednak bardzo ciężkie ponieważ w szkole były tylko 3 klasy natomiast resztę wynajmowano u gospodarzy a od 1981r, w nowowybudowanej remizie OSP.

Z dniem 1.09.1986r. dyr. Krzeszowski przeszedł na takie samo stanowisko do szkoły w Kadczy ,a dyrektorem zostaje Antoni Łazarz rodem z Łącka. Już w 1988r. zostaje założony Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły z przewodniczącym Janem Cebulą .Staraniem dyrektora i Komitetu opracowano dokumentacje oraz zakupiono materiały na budowę nowej szkoły. Organizowano zabawy dochodowe w remizie OSP i równocześnie  prowadzono rozmowy z posłami i senatorami . Rozbudowa szkoły ruszyła  13.10.1993 r.  kiedy szkołę odwiedził przedstawiciel Kuratorium Józef Puchała, a straż zamknęła remizę OSP dla dzieci. Budowa szkoły trwała etapami przez 6 lat z pieniędzy otrzymanych od gminy i kuratorium, a także przy wsparciu  czynów społecznych mieszkańców wsi.

            23.10.1999r . nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. W budynku szkolnym odprawiono  mszę świętą  którą celebrował biskup Bednarczyk. Szkoła posiada 8 sal lekcyjnych, ogrzewanie olejowe oraz własną oczyszczalnię ścieków. W następnych latach udało się zorganizować salę komputerową wraz z dostępem do Internetu oraz zbudować boisko przyszkolne.

Od 1.09.2001r szkoła realizuje „Rządowy Program dla  Społeczności  romskiej” W ramach tego programu dzieci romskie  otrzymują  całe wyposażenie w pomoce i książki oraz są dowożone do szkoły. W szkole pracuje 4 nauczycieli wspomagających  oraz 2 asystentów romskich.

Od kwietnia 1995 r. w szkole wydawana jest gazetka szkolna pt. „Szkoła i My” W 1999 r. powstała w szkole Izba Regionalna . Zgromadzono w niej pokaźny zbiór pamiątek materialnych i niematerialnych takich jak : czasopisma ,stare druki. Opracowano „Słownik gwary z tego regionu „oraz „Wykaz przydomków i przezwisk mieszkańców Maszkowic”. Fotografie przedstawiają stare budynki oraz kapliczki przydrożne. Inicjatorką pomysłu i główną  wykonawczynią tej Izby jest Pani Matusiewicz-Łazarz.

W szkole działa radiowęzeł ,kabaret „BOBEK” oraz  kapela regionalna prowadzony przez Piotra Matusiewicza. Od czerwca 2007 r. działa  zespół regionalny „Mali Maszkowianie” pod opieką  Pani Beaty Wąchała i Joanny Koza.

W czerwcu 2007r. szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Petrovanach na Słowacji. Od tego czasu corocznie spotykamy się ze Słowakami a współpraca rozwija się bardzo dobrze.

W roku szkolnym 2015/16 szkoła zdobyła II miejsce  w konkursie „Małopolska szkoła z pasją”. Co roku szkoła organizuje gminne „Pikniki średniowieczne ” na którym można obejrzeć prawdziwych rycerzy  średniowiecznych i  ich walki na miecze oraz postrzelać z łuku.