Nauczyciele


 

Sylwia Paluch przyroda
Cecylia Zbozień biologia, chemia, świetlica szkolna
Joanna Szczepaniak edukacja wczesnoszkolna
Barbara Świechowska edukacja wczesnoszkolna
Barbara Drabik edukacja wczesnoszkolna
Agata Gromala wychowanie przedszkolne
Ewelina Łatka n. wspomagający edukację romską, plastyka
Barbara Sumecka religia
Katarzyna Kalisz j. angielski
Monika Malinowska j. polski, historia
Elżbieta Bocheńska matematyka
Joanna Koza matematyka, n.wspomagający edukację romską, geografia
Adam Rams informatyka
Teresa Gancarczyk wych. fizyczne
Beata Wąchała świetlica szkolna, n. wspomagający edukację romską
Iwona Gucwa j. niemiecki
Alina Banach fizyka
Piotr Matusiewicz muzyka, wych. fizyczne, technika
Joanna Trzepak j. angielski
ks. Jan Kurek religia
Marzena Żelazko-Skoczeń j. polski
Bogusława Matusiewicz-Faron pedagog szkolny
Ewa Hybel EDB, WoS, n. wspomagający edukację romską
Agnieszka Kwaśniowska biblioteka szkolna
Maria Kutwa pedagog specjalny
Anna Tajduś-Gancarczyk wychowanie przedszkolne, logopedia
Janina Rams n. wspomagający edukację romską