Samorząd


NAZWISKO I IMIE KLASA FUNKCJA
Talar Aleksandra VIII przewodniczący
Cabała Karolina VII z-ca przewodniczącego
Cebula Julia VI sekretarz
Klimek Dalia V skarbnik