Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach informuje, że w dniach od 18.03.2024r. do 27.03.2024r. będą przyjmowane  Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025.

Regulamin rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej oraz Karty zgłoszeń można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły i złożyć u wychowawców świetlicy lub sekretariacie  do 27.03.2024r.

 1. Regulamin rekrutacji – pobierz>>>
 2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – pobierz>>>
 3. Karta zgłoszenia dziecka objętego dowozem – pobierz>>>

Oświadczenia dla rodziców

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 27 marca 2024 r.

 1. Oświadczenie woli (klasa pierwsza) – pobierz>>>
 2. Oświadczenie woli (oddział przedszkolny) – pobierz>>>

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach informuje, że od dnia 12 lutego 2024 r rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach na rok szkolny 2024/2025.
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą dzieci od 3 do 6 lat z terenu Gminy Łącko.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

 1. Wniosek 0 przyjęcie dziecka do przedszkola – pobierz>>>
 2. Oświadczenie rodziców, kryterium nr 2 – pobierz>>>
 3. Oświadczenie jednego z rodziców, kryterium nr 3 – pobierz>>>
 4. Oświadczenie rodziców, kryterium nr 4 – pobierz>>>
 5. Oświadczenie rodzica, kryterium nr 5 –pobierz>>>>
 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny zał. nr 1 – pobierz>>>
 7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka zał. nr 2 – pobierz>>>
 8. Rekrutacja ogłoszenie – pobierz>>>

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach informuje, że od dnia 12 lutego 2024 r rozpoczyna się rekrutacja  do klasy I w Szkole Podstawowej w Maszkowicach na rok szkolny 2024/2025.
Wniosek wraz  z załącznikami do pobrania:
1. Odroczenie obowiązku szkolnego, zał. nr 1  – pobierz>>>
2. Karta zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły, zał. nr 2 – pobierz>>>
3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły – pobierz>>>
4. Ogłoszenia – pobierz>>>

Harmonogram godzin konsultacji nauczycieli roku szkolnym 2024/2025

pobierz>>>