Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego.

W środę 8 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Związku Romów i organizacji ,,Kali Sara” w dniu 5 listopada 2009r. na posiedzeniu Komisji do Spraw Języka w Zagrzebiu. Świętowanie tego dnia jest okazją do rozmowy o wyjątkowym języku, który jako jeden z niewielu na świecie nie ma swojej pisanej formy, a historia i tradycja przekazywane są ustnie. Oznacza to, że słowa są zapisywane ze słuchu. Ten sam wyraz można zapisać na kilka sposobów. Taki mówiony język szybko się zmienia, bo Romowie przejmują wyrazy z innych języków. Oczywiście z biegiem czasu i przemianami zachodzącymi w społeczeństwie, język również ulega zmianom. Pomimo to Romowie pozostają odrębną nacją z dość silnie zakorzenioną tradycją i zhierarchizowanym systemem społecznym. Język romski, inaczej nazywany romani, w zależności od tego, w jakim kraju europejskim się znajdujemy, będzie się trochę różnił. Rozmaite dialekty i brak tradycji piśmienniczej sprawiają, że Romom z poszczególnych części świata czasem trudno jest siebie zrozumieć. Podczas apelu nie zabrakło tekstów, czy wierszy przygotowanych na tę okoliczność z książeczki „Romano Abecadło”, żywiołowego romskiego tańca i śpiewu. Święto to jest doskonałą okazją do promowania postaw tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.