Dla Niepodległej!

Motto: Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

10 listopada o godzinie 11:11 w naszej szkole rozbrzmiewał uroczyście ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski uczniowie klasy IV zaprosili zgromadzonych w sali gimnastycznej do udziału w akademii poświęconej NIEPODLEGŁEJ. W 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych. Odśpiewana została min. ,,Rota”, ,,Piechota”…. Można było posłuchać poezji K.C. Norwida, A. Słonimskiego czy Wł. Bełzy. Uczennice z klasy VIII śpiewem (Aleksandra) a także poprzez naszkicowanie portretu Józefa Piłsudskiego (Martyna), wzbogaciły swymi talentami to wydarzenie. Uczniowie w strojach galowych, przyozdobieni w barwy narodowe przeżywali na swój sposób to ważne święto. Panie odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości podziękowały wszystkim za uczestnictwo i zaangażowanie w akademię.

Cieszmy się tym, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. Szanujmy swój język, pogłębiajmy historię, kultywujmy polskie tradycje i zwyczaje, by tym sposobem świadczyć o miłości do OJCZYZNY.