W listopadzie, oprócz apeli i spotkań poświęconych dniom zadumy, tęsknoty i przemijania oraz pamięci narodowej, z inicjatywy SU w radosnym nastroju przeżyliśmy:

AKCJĘ KOLOROWE DNI- KOLOR SZARY oraz
AKCJĘ SZALONE I ZABAWNE DNI- DZIEŃ ULUBIONEJ KSIĄŻKI