Nauczyciele pracujący w SP w Zarzeczu

w roku szkolnym 2023/2024

Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Halina Kozik dyrektor szkoły, biblioteka szkolna
mgr Małgorzata Rozmus wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Leja-Pietrucha język polski, logopedia
mgr Ewa  Wojtas edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Jolanta Klimek język angielski
mgr Iwona Gucwa język niemiecki
mgr Jacek Konstanty wychowanie fizyczne, historia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Sylwia Kubicz edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny
mgr Maria Olchawa matematyka, technika
mgr Agnieszka Łatka matematyka, informatyka, świetlica
mgr Anna Gromala edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Hybel edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mariusz Gorczowski muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Sowa religia
mgr Bożena Miętkiewicz religia
mgr Barbara Królczyk biologia, chemia, fizyka, przyroda, świetlica
mgr Marzena Wierzycka geografia
mgr Anna Sopata doradztwo zawodowe
lic Agnieszka Michalska pedagog specjalny

Wychowawcy klas:

Klasa I – mgr Ewa Wojtas

Klasa II – mgr Sylwia Kubicz

Klasa III – mgr Anna Gromala

Klasa IV-V – Jolanta Klimek

Klasa VI – mgr Katarzyna Leja-Pietrucha

Klasa VII – mgr Jacek Konstanty

Klasa VIII – mgr Agnieszka Łatka