OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

MGR SYLWIA KUBICZA

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024

Przewodniczący: 

KAMIL DRABIK KL. 5

Skład Samorządu Uczniowskiego

SEBASTIAN CIESIELKA KL. 8

NATALIA PYRDOŁ KL. 6