Ogłoszenie

Postanowienia ogólne dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej

Zał. 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu

Zał. 2 – Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z innego obwodu.

Zał. 3 – Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. 4 – Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły