O egzaminie

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Arkusze egzaminacyjne

Materiały dodatkowe