Rada rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: 

Krzysztof Dyba

Zastępca:

Magdalena Szlęk

Skarbnik:

Elżbieta Mirek