Ogłoszenie

Kryteria przyjęć dzieci do Oddziału Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

zał. 1 – Oświadczenie

zał. 2 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny

zał. 3 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

zał. 4 – Oświadczenie rodziców kandydata cz. 1

zał. 5 – Oświadczenie rodziców kandydata cz. 2

zał. 6 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

zał. 7 – Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych