PODSUMOWANIE ZAJĘĆ SFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030.

W dniu 7 grudnia 2023r. w Szkole Podstawowej w Maszkowicach miało miejsce uroczyste podsumowanie zajęć dodatkowych dla uczniów z tańca oraz samoobrony. Zajęcia te zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz pomocy i wsparciu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Pana Jana Dziedziny – wójta gminy Łącko. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Tomasz Ocetkiewicz – Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Pan Roman Potoniec – Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, Pan Jan Dziedzina – wójt gminy Łącko, których serdecznie przywitała Pani Dyrektor – Sylwia Paluch. Nie zabrakło oczywiście odbiorców projektu – dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I-VIII, rodziców oraz nauczycieli.
Od września do listopada bieżącego roku dzieci i młodzież naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach tańca klasycznego – baletu, tańca nowoczesnego. Ogólnie skorzystało z tych zajęć 95 uczniów. Łącznie odbyły się 142 godziny zajęć.
Grupy taneczna zarówno z baletu jak i tańca nowoczesnego były przygotowywane pod kierunkiem Pani Magdaleny Lippy. W szkole 2B DANCE dzieci rozwijają nie tylko umiejętności taneczne, ale także budują pewność siebie i zdobywają nowe przyjaźnie. Zajęcia z tańca prowadzone były w trzech grupach.
I i II grupa obejmowała zajęcia z baletu i uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Łącznie w tych zajęciach wzięło udział 23 dzieci. III grupa składała się z uczestników tańca nowoczesnego. Znajdowali się tam uczniowie w grupie wiekowej od 10 do 13 lat. Łącznie brało udział w tych zajęciach 12 uczniów. Zajęcia te zostały zrealizowane w czasie 75 godzin.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszkowicach mogli również od września bieżącego roku uczestniczyć w zajęciach samoobrony pod nazwą „Pierwsze kroki w realnej samoobronie”. Zajęcia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nich 63 osoby i zrealizowane zostały w czasie 62 godzin. Podczas nich uczniowie poznawali podstawy obrony koniecznej pod czujnym okiem profesjonalisty w tej dziedzinie Pana profesora doktora arcymistrza 10 dan Stanisława Majchrzaka.
Udział uczniów w tych zajęciach przyczynił się nie tylko do poprawy sprawności fizycznej, ale również uczył dyscypliny, samokontroli, a przede wszystkim pokazał, jak odpowiednio reagować w sytuacjach stresu. W czasie tych zajęć szlifowana była również punktualność, systematyka i zaangażowanie.
Przez te parę miesięcy nasi uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w niecodziennych zainteresowaniach. Może był to początek, by w nich zapalić iskierkę pasji, którą warto będzie kontynuować w przyszłości. Umiejętności nabyte podczas zajęć w tak krótkim czasie zrobiły ogromne wrażenie na nas wszystkich i może będą zachętą dla innych uczniów by również w przyszłości sprawdzić się w tych dziedzinach.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor – Sylwia Paluch złożyła podziękowania wszystkim zaangażowanym uczniom, rodzicom i nauczycielom za wsparcie i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.