Słowa te stały się szczególnie ważne podczas uroczystej Wigilii, którą przeżywaliśmy w naszej szkole 22.12.2023r.


Do Betlejemskiej szopy udaliśmy się wraz z przedszkolakami oraz uczniami z klas 1-3, którzy słowem, śpiewem kolęd i pastorałek oraz tańcem uczcili nowonarodzoną Bożą Dziecinę. Wykonawców przygotowały wychowawczynie: Małgorzata Rozmus, Ewa Wojtas, Sylwia Kubicz oraz Anna Gromala. Po przedstawieniu Ks. Proboszcz Tomasz Sowa wyjaśnił znaczenie słów „Betlejem jest w nas” po czym odczytał fragment z Ewangelii poświęcony narodzeniu Jezusa. Potem głos zabrała Pani Dyrektor- Halina Kozik, która złożyła zgromadzonym życzenia świąteczno – noworoczne, po których nastąpiło tradycyjne połamanie się opłatkiem. Wszyscy zasiedli do stołu częstując się czerwonym barszczem, kapuśniaczkami oraz słodkościami przygotowanymi przez Radę Rodziców. W kolejnej części wręczone zostały dyplomy i nagrody z konkursów o tematyce świątecznej. Ostatni punkt spotkania stanowił koncert kolęd w wykonaniu naszych uczniów. Była to okazja do zapoznania się z brzemieniem różnych instrumentów u oraz do wspólnego kolędowania.