ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku, miłości, pojednania i wzajemnego szacunku. Święta to również czas głębokiej refleksji nad tajemnicą Bożych Narodzin oraz radość z przyjścia na świat Bożego Syna.
W tej atmosferze radosnego oczekiwania na Miłość, która przychodzi w osobie Dzieciątka Jezus w dniu 21 grudnia miała miejsce inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy VI i VIII pod opieką pań: Teresy Gancarczyk, Marzeny Żelazko-Skoczeń, Cecylii Zbozień.
Wychowankowie klasy VI wcielili się w role współczesnych ludzi – zabieganych, skupionych na karierze, gromadzeniu bogactwa, niejednokrotnie zazdrości, bezwzględności i pysze. Zapominają o osobach najbliższych, miłości i empatii. Z kolei uczniowie klasy VIII podkreślili wyjątkowość i ponadprzeciętność  wydarzenia, które miało miejsce ponad dwa tysiące lat temu w małym miasteczku – Betlejem. Następnie złożyli życzenia świąteczne całej społeczności szkolnej.
Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Szkoły oraz p. Ewa Biel – przewodnicząca Rady Rodziców, które również złożyły życzenia bożonarodzeniowe.

„Bóg narodzi się…” to motto, które podkreśla, że w sercach każdego z nas pragnie narodzić się Bóg. Nie jest ważny status społeczny, kolor skóry, płeć… Najważniejsze to czyste, otwarte serce, pełne ciepła, miłości i wiary.