Ponad 20 prac wpłynęło na organizowany przez Szkołę Podstawową w Zarzeczu konkurs ekologiczny „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze”.

Celem konkursu jest promocja edukacji ekologicznej wśród uczniów. Podnoszenie świadomości ekologicznej w obszarze tematyki związanej z zagadnieniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Rozwijanie świadomości związanej z zanieczyszczeniem powietrza i promowaniem wiedzy, jak przeciwdziałać zjawisku zanieczyszczenia powietrza. 

Kryterium, branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu, były przede wszystkim samodzielność w wykonaniu pracy oraz kreatywność i pomysłowość.

Oto lista nagrodzonych:

I miejsce Emilia Drabik (klasa 4), Michalina Kucybała (klasa 6), Kornelia Maurer (klasa 6)

II miejsce Izabela Baziak (klasa 7), Jadwiga Pawlikowska (klasa 6)

III miejsce Konrad Kucybała (klasa 5), Krystian Dyba (klasa 4)