Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszkowicach