Szkolny Klub Sportowy

Od 1 marca w naszej szkole ruszył program „Szkolny Klub Sportowy”, który skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.