Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich 2024 roku organizuje dla dzieci turnusy rehabilitacyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

 

Pobierz WNIOSEK