Międzynarodowy Dzień Romów

Dnia 18.04.2024r. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Dzień Romów. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: pan Tomasz Ocetkiewicz – Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pani Jolanta Nawalany – Kierownik Oddziału do spraw Organizacji i Współpracy z Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi, pani Barbara Zając – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Sączu oraz pan Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko.

Nasza społeczność szkolna to połączenie dwóch narodowości: polskiej i romskiej. Świętowanie tego dnia miało na celu promowanie bogatej, kolorowej i niezmiennie cennej kultury romskiej.

Przed gośćmi, gronem pedagogicznym, uczniami i rodzicami, szczególnie ze społeczności romskiej zaprezentowali się laureaci szkolnego konkursu „  Piosenki wiosennej” oraz zwycięzcy konkursu recytatorskiego pt: „ Bajka Cygańska” . Uroczystość  uświetniły też  romskie , barwne, żywiołowe tańce uczniów z klasy I i V. Wszyscy obecni goście i zebrana społeczność szkolna czynnie włączyła się do przeżywania tego święta.  Każdy występ nagrodzony był gromkimi brawami.