Dzień Ziemi

23 kwietnia 2024r. nasza społeczność szkolna wzięła udział w szeregu aktywności mających na celu podkreślenie znaczenia ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie proekologicznych działań.

Jedną z głównych aktywności było sadzenie drzewek. Wspólnymi siłami, zarówno uczniów, jak i  nauczycieli posadziliśmy drzewka w szkolnym lasku. To symboliczne działanie ma na celu nie tylko poprawę estetyki otoczenia, ale przede wszystkim ochronę przyrody i zwiększenie naszej świadomości ekologicznej.

Przeprowadziliśmy akcję pt.: „Sprzątamy dla Sądecczyzny” . Uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli w teren, wyposażeni w worki na śmieci i rękawice ochronne, aby zebrać wszelkie odpady porozrzucane wokół szkoły oraz na pobliskich ścieżkach . Naszym celem było nie tylko pozbycie się śmieci, ale także podkreślenie konieczności dbałości o czystość naszego otoczenia.

W klasach IV-VIII organizacja eko-maratonu była doskonałą okazją do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu i nie tylko oraz promowania zdrowego stylu życia.

W ramach działań edukacyjnych zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla klas I-III, podczas których uczniowie mieli okazję wykorzystać różnorodne odpady do tworzenia unikatowych prac artystycznych. Ten kreatywny sposób edukacji pozwolił nam podkreślić, jak wiele można osiągnąć poprzez ponowne wykorzystanie materiałów i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Dzień Ziemi zakończyliśmy apelem ekologicznym, podczas którego podsumowaliśmy nasze działania oraz zwróciliśmy uwagę na konieczność ciągłego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Apel ten był również doskonałą okazją do przypomnienia sobie o prostych, codziennych działaniach, które możemy podejmować, aby przyczynić się do ochrony planety.

Wszystkie działania podejmowane podczas obchodów Dnia Ziemi miały na celu zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na istotę dbania o naszą planetę oraz promowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i lokalnej społeczności, udało nam się stworzyć inspirujące wydarzenie, które mamy nadzieję, posłuży jako impuls do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.