3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalono konstytucję.

Było to wydarzenie bez precedensu, bowiem konstytucja polska była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Formalnie zniosła liberum veto, znosiła podział na Polskę i Litwę ustanawiając jedno państwo Rzeczpospolitą Polską, wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą (sejm), wykonawczą (król i Straż Praw, czyli rząd) oraz niezawisłe sądy, chłopi zostali objęci ochroną prawną państwa. Reformy Konstytucji 3 Maja miały ochronić Polskę przed kolejnymi rozbiorami , niestety się to nie udało.

Zobacz film