Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Maj to miesiąc, którego święta uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. Jednym z nich jest rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszego narodu. Uchwalona 233 lata temu Ustawa Rządowa była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Konstytucja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz regulowała organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. Obok Święta Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych.

W naszej szkole rocznicę tę uczciliśmy, organizując uroczystą akademię, którą rozpoczęło odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klasy VIII i przedstawiciele klasy VI przenieśli nas w odległe czasy, minione wieki, by słowem i piosenką przybliżyć owo wzniosłe wydarzenie, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uczniowie odpowiedzieli na pytania, czym jest ojczyzna, naród i wolność.

Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Szkoły, pani Sylwia Paluch, która podziękowała uczniom za zaangażowanie i odpowiedzialną postawę.

Podczas akademii wykorzystano sprzęt nagłaśniający pozyskany z projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Uczniowie przygotowali uroczystość pod opieką p. Teresy Gancarczyk, Marzeny Żelazko-Skoczeń i Eweliny Łatki.