W dniu 12 kwietnia członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla uczniów Dzień Poszukiwaczy Skarbów oraz dzięki współpracy z Radą Rodziców Dzień Czekolady.

Tego dnia, każda klasa otrzymała mapę, na której było zaznaczone miejsce skarbu dla poszczególnych klasy. Misja Skarb łączyła działania wszystkich uczniów. Każdy uczestnik zabawy zrobił wszystko, aby szybko odnaleźć tajemniczą przesyłkę, która była ukryta blisko szkoły. Tym skarbem był niezwykły list dla każdej klasy, w którym można było przeczytać kilka cennych i miłych informacji o każdym zespole klasowym. Dodatkową niespodzianka była słodka przekąska dla uczestników zabawy-czekolada, gdyż w tym dniu obchodziliśmy także Dzień Czekolady, która lubią wszystkie dzieci. Natomiast 18 kwietnia integrowaliśmy się poprzez wspólny kolor ubioru, w tym dniu uczniowie i nauczyciele w ramach szkolnej Akcji Kolorowe Dni ubrani byli na czerwono lub różowo według wyboru.

Zobacz więcej zdjęć