Uczniowie klasy drugiej, w roku szkolnym 2023/2024 realizowali innowację pedagogiczną, w której wykonywali różne eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze, które rozwijały ich kreatywność, ciekawość, pomysłowość, wyobraźnie.

Zajęcia w ramach innowacja rozwijały również motorykę małą i dużą uczniów. Dzieci wykonując doświadczenia samodzielnie łączyły różne składniki, zachowując odpowiednią kolejność oraz proporcje. Uczyły się słuchać poleceń oraz czytać ze zrozumieniem. Zaangażowanie, pracowitość, dokładność, ciekawość dzieci gwarantowało powodzenie eksperymentu i dobrą zabawę, a efekt końcowy cieszył i zadziwiał najbardziej młodych odkrywców. Zajęcia sprawiły, że dzieci poznawały świat przyrodniczy i społeczny. Nauczyły się dobrej organizacji pracy, porządkowania swojego stanowiska oraz współpracy w grupie. Lekcje cieszyły się ogromną popularnością wśród uczniów klasy. Realizacja innowacji przyczyniła się do podniesienia jakości pracy uczniów, nauczyciela i szkoły. Forma zajęć uatrakcyjniła proces dydaktyczny oraz rozwinęła w dzieciach twórcze działanie i myślenie.