Szkolny Konkurs Czytelniczy  pt. „Znamy treść naszych lektur”

Dnia 4 czerwca uczniowie klas VII-VIII stanęli w szranki w Szkolnym Konkursie Czytelniczym  pod tytułem „Znamy treść naszych lektur”.

Konkurs miał formę testu i sprawdzał znajomość utworu Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Jego celem było promowanie czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań, a może nawet pasji czytania.

Uczniowie, którzy zajęli najwyższe lokaty otrzymali nagrody książkowe oraz ocenę bardzo dobrą z języka polskiego. Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni pozytywną oceną zachowania.

I miejsce: Anna Rams, kl. VII

II miejsce: Mateusz Rams, kl. VII

III miejsce: Aleksandra Lasyk, kl. VIII

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujmy i gratulujemy. Gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.