„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” to program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas 1-3, którego zadania realizowała w tym roku szkolnym klasa 3.

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Realizując cykl spotkań szukaliśmy odpowiedzi na pytania:
1. CO TO JEST ZDROWIE?
2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
Ostatnie zajęcie miało charakter prośby skierowanej do osób dorosłych i wyrażone było zrobieniem tabliczki informacyjnej z napisem: NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!
Podczas zajęć wykorzystano ciekawe metody i formy pracy, które znacznie ułatwiły uczniom zrozumienie trudnego tematu. Niektóre zastosowane metody to: burza mózgów, „narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, wierszyk o wiewiórce Wiki, krzyżówka, układanka o wiewiórce, wizualizacja, drama. Na atrakcyjność zajęć wpływały pokazy praktyczne oraz lekcje w terenie, np. w lesie. Podczas zajęć uczniom towarzyszyła maskotka Wiewiórka Wiki. Cykl siedmiu jednostek zajęciowych stał się również dobrą okazją do treningu umiejętności społecznych, a więc do: integracji zespołu klasowego oraz do poprawy jakości pracy w grupach.