Zajęcia dodatkowe z samoobrony

W naszej szkole odbywają się zajęcia z samoobrony, finansowane z Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Uczestniczy w nich ponad 30 uczniów. Jak wiemy sztuki walki zwiększają poczucie bezpieczeństwa dziecka, wpływają na jego rozwój fizyczny oraz uczą dyscypliny. Ich nauka pozwala na efektywniejszy rozwój dziecka. Wpływają one na rozwój społeczny, rozwój emocjonalny, rozwój intelektualny i duchowy oraz rozwój fizyczny. Dzieci uczestniczące w treningu samoobrony ćwiczą kondycję, usprawniają koordynację ruchową. Podczas zajęć kładziony jest nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe, które pozwalają dziecku rozwinąć szybkość, zwinność, wytrzymałość oraz siłę fizyczną.