Uczniowie klasy drugiej w roku szkolnym kontynuowali realizacje innowacji pedagogicznej „Pokocham czytanie”, którą rozpoczęli w klasie pierwszej.

W ramach której rozwijali i kształtowali swoje umiejętności czytelnicze. Był to wspaniały czas odrywania możliwości, jakie daje nam czytanie z praktycznym zastosowaniem w różnych sytuacjach i miejscach w życiu.
Dzieci od pierwszej klasy bardzo rozwinęły umiejętność czytania, co było widoczne podczas różnych zajęć, aktywności i wyjść. Rozpoczynali czytanie od prostych sylab, kolejno przechodzili do czytania wyrazami, następnie zdaniami. Początkowo wybierali krótkie książeczki z kolorowymi obrazkami, gdy poczuli, że idzie im coraz lepiej korzystali z książek z większą liczbą tekstu do czytania. Samodzielnie wybierali pozycje czytelnicze związane z ich pasjami, zainteresowaniami. Obecnie czytają książki o różnym stopniu trudności, korzystają też z encyklopedii, atlasów i słowników.
Przez dwa lata prowadzony był klasowy konkurs czytelniczy wśród dzieci objętych innowacją pedagogiczną. W wyniku którego uczniowie wspólnie jako klasa przeczytali
w ciągu dwóch lat 163 książki i 11717 stron. Drugoklasiści mieli najwięcej wypożyczonych książek w bibliotece w roku szkolnym 2023/2023 oraz 2023/2024.
WYNIKI KLASOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 2022/ 2023
I MIEJSCE Mikołaj Mirek
II MIEJSCE Cezary Gajdosz
III MIEJSCE Jakub Cycoń
WYNIKI KLASOWEGO KONKURSU CZTELNICZEGO 2023/2024
I MIEJSCE Krystian Tomasiak
II MIEJSCE Jakub Cycoń
III MIEJSCE Mikołaj Mirek
Podsumowując czytanie, jest ono wspaniałą przygodą dla dzieci, w której warto wykorzystywać wszystkie zmysły, pasje i zainteresowania dzieci, ich predyspozycje i temperament. Dzieci uwielbiają, gdy „coś się dzieję” i jest ciekawie. Nie lubią czytania, gdy jest nudne Wsparcie codziennych zajęć innowacją pedagogiczną „Pokocham czytanie” bardzo uatrakcyjniło proces nauki czytania. Uczniowie przekonali się, że czytanie może być przyjemne, kreatywne i tak naprawdę towarzyszy im w codziennym funkcjonowaniu. Gdziekolwiek będą, cokolwiek będą robić, to ta umiejętność sprawia, że świat należy do tych małych czytelników. Większość z nich bardzo polubiła czytanie. Wyciągając wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, można przyjąć, że innowacja pedagogiczna Pokocham czytanie zakończyła się sukcesem. Wszystkie założenia zostały zrealizowane, a cele osiągnięte.