DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

MODUŁ 3

W ramach programu szkoła otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na zakup wyposażenia jadalni szkolnej, podnosząc jej walory estetyczne, a przede wszystkim zwiększając liczbę miejsc oraz poprawiając jej funkcjonowanie.

Dofinansowanie wynosi 25 000,00 zł, natomiast całkowita wartość zadania: 

31 250,00  zł. 

W ramach dofinansowania zostaną wymienione wieloletnie i zużyte stoły, krzesła, zastawa oraz urządzenia gastronomiczne usprawniające proces wydawania posiłków.

Program “Posiłek w szkole i w domu” to inicjatywa rządowa, która oferuje publicznym szkołom podstawowym szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój swoich stołówek i miejsc spożywania posiłków.
W ramach modułu 3 programu szkoły mogą skorzystać z dotacji na doposażenie istniejących stołówek lub uruchomienie nowych, a także adaptację i wyposażenie pomieszczenia do spożywania posiłków.