1. Rekrutacja do Przedszkola:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024r. będą przyjmowane WNIOSKI NA WOLNE MIEJSCA do Przedszkola, na rok szkolny 2024/2025. Wniosek  i oświadczenia można składać  u Dyrektora szkoły  w godzinach od 8.00-15.00. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy przyjętych, (lista przyjętych dostępna tylko u Dyrektora Szkoły) bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę realizacji wychowania przedszkolnego  w naszym Przedszkolu. Wzory do pobrania poniżej lub u Dyrektora szkoły.
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Kryteriun nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny
Kryterium nr 2 – oświadczenie rodziców
Kryterium nr 3 Oświadczenie jednego z rodziców
Kryterium nr 4 – oświadczenie rodziców
Kryterium nr 5 – oświadczenie rodzica
Kryterium nr 6 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
OŚWIADCZENIE woli przyjęcia

2.Rekrutacja Świetlica Szkolna:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025. Wzór wniosku do pobrania poniżej lub u Dyrektora szkoły.
Wniosek można składać  u Dyrektora szkoły w godzinach od 8.00-15.00.
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

3. Zgłoszenia dzieci do klasy I:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Szczereżu na rok szkolny 2024/2025. Wzór wniosku do pobrania poniżej lub u Dyrektora szkoły.
Wniosek można składać u Dyrektora szkoły w godzinach od 8.00-15.00.
Karta zgłoszenia do klasy I z obwodu