Dyrektor Szkoły Pani mgr Jadwiga Wąchała z rąk Starosty Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Pana Marka Kwiatkowskiego odebrała nagrodę i puchar za zajęcie I miejsca w Szkolnych Igrzyskach Dzieci w Powiecie Nowosądeckim w roku szk.2022/23.
Dziękujemy za wsparcie dla uczniów. Gratulujemy nauczycielom wychowania fizycznego i naszym uczniom za serce zostawione na boisku, bieżni i hali sportowej.