Regulaminy:

Statut Szkoły Podstawowej w Zagorzynie –  [pobierz]

Rekrutacja 2024/25 do oddziału przedszkolnego, klasy 1 i świetlicy – [pobierz]

Procedury:

Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem –  [pobierz]