Platforma rekrutacyjnej VULCAN – [logowanie]


Jak przeliczać punkty?

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać uczeń wynosi 200.
W ich skład wchodzi:

 • 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
 • 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z klasy ósmej oraz dodatkowe osiągnięcia.

Egzamin ósmoklasisty

 • Język polski – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 70% to 70 procent x 0,35 = 24,5 pkt
 • Matematyka – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 95% to 95 procent x 0,35 = 33,25 pkt
 • Język obcy – mnożnik 0,3 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 100% to 100 procent x 0,3 = 30 pkt

Tak więc, łączny wynik z egzaminów dla tego ucznia wynosi 87,75 punktów.

Ile punktów, za jaką ocenę?

 • Ocena celująca – 18 pkt.
 • Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 • Ocena dobra – 14 pkt.
 • Ocena dostateczna – 8 pkt.
 • Ocena dopuszczająca – 2 pkt.

Dodatkowe punkty na świadectwie

 • Wolontariat i aktywność na rzecz szkoły – 3 pkt.
 • Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • Szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych kuratoryjnych, zawodów wiedzy, zawodów artystycznych, zawodów sportowych. Łącznie uczeń może uzyskać dodatkowo 18 pkt.