GODZINY ZAJĘĆ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W ROKU SZK. 2023/24

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 8 00

900 – 1330

730 – 8 00

900 – 1330

7.30-8.00

8.50-9.50

11.30-15.00


Dzień wewnętrzny

730 – 8 00

900 – 13 30

730 – 8 00

900 – 13 30