Nową szkołę zawdzięczamy wielkim staraniom Ks. kanonika Józefa Grabca.

Proboszcz dał pole,
ludzie wybudowali,
biskup pobłogosławił”

Wielkie uroczystości poprzedziła msza św., którą odprawił biskup diecezji tarnowskiej ks. Józef Gucwa dnia: 14 lutego 1998 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał kurator oświaty w Nowym Sączu Jerzy Nalepka.

W 1992 r. ks. Józef Grabiec ofiarował hektar gruntu pod nową szkołę. Potem w budowę aktywnie włączyli się mieszkańcy trzech wiosek: Woli Kosnowej, Woli Piskulinej i Zagorzyna.

Nowa szkoła zastąpiła dwie placówki w Zagorzynie i w Woli Kosnowej. Warunki nauki w nowym gmachu nie dadzą się porównać z tymi jakie były do tej pory.

W starych budynkach szkolne mury pamiętały ubiegły wiek; obiekty były tak ciasne, że klasy wynajmowano w pomieszczeniach remizy i prywatnych domach.

Wielkie otwarcie hali sportowej.

W sobotę 27 września 2003 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie odbyło się otwarcie hali gimnastycznej.

Sobotnie uroczystości poprzedziła msza św., która odprawił ks. dr Józef Kloch – rzecznik Episkopatu Polski. Na tak ważnej uroczystości obecni byli także: Jan Golonka – starosta nowosądecki, poseł Bronisław Dudka, Piotr Kruk – wiceprezes Agencji Rynku Rolnego, Edward Ciągło – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Listy gratulacyjne przesłano z Urzędu Marszałkowskiego i od parlamentarzystów sądeckich.

Pierwsze prace przy ławicach sali sportowej były podjęte w czynie społecznym w 1995 r. i prowadzono je równocześnie z pracami przy budynku głównym nowej szkoły. Gmina i Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Kuratorium Oświaty ponieśli wielkie nakłady finansowe.

Teraz uczniowie naszej szkoły mają wreszcie wspaniałe warunki do uprawiania wszelakiego rodzaju dyscyplin sportowych.

W szkole działa uczniowski klub sportowy „Zryw”. Dzieci i młodzież osiągają szczególne sukcesy w skali województwa w takich dyscyplinach sportowych, jak: tenis stołowy i unihokej.

Tekst opracowała: mgr Celina Wnęk.

Niektóre fragmenty tekstu zaczerpnięte są z artykułu J. Widła z Gazety Wyborczej- dodatek sądecki

Szkoła w Zagorzynie (2015) – wideo na YouTube opracował mgr Krzysztof Jakób