Święto Niepodległości jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Polaków. Podczas zajęć tematycznych dzieci poznały historię Polski i legendy związane z naszym krajem. Zajęcia były wzbogacone prezentacją multimedialną „Polskie Symbole Narodowe”, wierszami, quizem na temat Polski, jak również Koncertem Pieśni Patriotycznych. Dzieci zapoznały się z podstawowymi symbolami narodowymi – flagą, godłem oraz hymnem. Wspólnie przygotowały różnymi technikami prace plastyczne, które ozdabiają nasze gazetki świetlicowe.

Prace uczniów na gazetce szkolnej

Prace uczniów na gazetce szkolnej

Prace uczniów na gazetce szkolnej

Prace uczniów na gazetce szkolnejPrace uczniów na gazetce szkolnej