ćwiczyć-każdy-może

Znajdź-właściwe-rozwiązanie

eliminujemy hałas

Europejski-kod

Trzymaj-formę

Mleko-w-szkole

Nie-pal-przy-mnie-proszę

Wesołe-przedszkolaki-w-m.-Łącko

Już-pływam

Smog-albo-zdrowie

Nowoczesne-kształcenie-ogólne

Lepsza-szkoła

Aktywnie-w-przyszłość

Owoce-i-warzywa-w-szkole

Czyste-powietrze-wokół-nas

Szkolny-Klub-Sportowy

Odblaskowa-szkoła

 • Bądźmy poszukiwaczami autorytetu
 • Szkoła demokracji to nasza szkoła
 • Szkoła dobrego wychowania
 • Jestem mały wiem więcej
 • Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń
 • Witaminom – tak, nałogom – nie. Jabłko dla każdego ucznia
 • Program rządowy „Książki naszych marzeń”
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
 • Szkoła realizuje programy i przedsięwzięcia, uczestniczy w projektach, których celem jest nauczyć uczniów pracy nowoczesnymi metodamii formami na miarę XXI wieku, aby zdobywanie wiedzy nie było trudne, a dawało wiele satysfakcji.

  Są to:

  •  Program ,,Owoce i warzywa w szkole”  organizowana przez Agencję Rynku Rolnego. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
   Link do witryny Agencji:  http://www.arr.gov.pl

   

  • Program ,,Mleko w szkole” również organizowany przez Agencję Rynku Rolnego. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
   Odnośnik do witryny Agencji: http://www.arr.gov.pl

   

  • Program integracji społeczności romskiej w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na lata 2014-2020. Celem programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.
   Więcej informacji odnośnie projektu: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl

   

  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem ,,Witaminom – tak, nałogom – nie, jabłko w szkole dla każdego ucznia”   prowadzony przez Urząd Gminy w Łącku.
  • Aktywnie w przyszłość to projekt edukacyjny realizowany przez powiat nowosądecki – Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach indywidualnych, warsztatach grupowych, kołach zainteresowań oraz wycieczkach.
  • Zadania projektu realizowane były również w edukacji wczesnoszkolnej: Twórczo odkrywam świat oraz Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy, których istotą było stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.

   

  • Celem trzyletniego programu edukacyjnego Feniks, finansowanego ze środków unijnych, realizowanego przy współpracy Z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Humanistyczno- Przyrodniczym w Kielcach było m.in. uzupełnienie
   i ugruntowanie wiedzy z fizyki, wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo- technicznych oraz rozwinięcie zainteresowań poznawczo- naukowych. 24 uczniów brało udział w warsztatach organizowanych w pracowni fizycznej UJ, uczestniczyło w konkursach na najlepiej przeprowadzony eksperyment uczniowski, samodzielnie wykonywało zadania z fizyki, które zamieszczone były w Internetowej Lidze Fizycznej.
  • W roku szkolnym 2013/2014 Minister Edukacji Narodowej przyznał Gimnazjum tytuł Szkoła w Ruchu w ramach ogólnopolskiej akcji Ćwiczyć każdy może.