Małe Łącko w Bratysławie (2014r)

Szkolny Zespół Regionalny „Małe Łącko” istnieje już ponad 60 lat.

 

W 1952 roku z inicjatywy nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łącku powstał dziecięcy regionalny zespół taneczny, który miał chronić, rozwijać i wzbogacać dziedzictwo przodków związane z muzyką, tańcem, śpiewem i pięknym strojem górali łąckich.

Pierwszym instruktorem zespołu był Stanisław Baziak. W kolejnych latach do rozwoju Małego Łącka przyczynił się Kazimierz Bogucki, Wiesław Bogucki,Józef Biernacki, Maria Franczyk, Stefan Franczyk, Józef Marek, Tadeusz Moryto, Kazimierz Nowak, Maria Wąchała, Stanisław Wąchała, Antoni Plechta, Krzysztof Krzywdziński, Antoni Banach, Zofia Młynarczyk, Barbara Stolarska. Uczyli oni całe pokolenia dumy i pokory wobec dziedzictwa przodków.

Zespół przetrwał 60 lat. Nadal występuje na uroczystościach szkolnych, gminnych, krajowych i zagranicznych oraz uczestniczy w wielu przeglądach, festiwalach i konkursach.

W odnośniku poniżej mogą państwo znaleźć obszerny artykuł odnośnie „Małego Łącka” napisany z okazji 60 lat istnienia Zespołu.

60-lat-Małego-Łącka