KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2023-2024

4 września 2023r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23– 31 grudnia 2023r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2024 r. Święto Trzech Króli
 12-25 lutego 2024r. Ferie zimowe
28 marca -2 kwietnia 2024r. Wiosenna przerwa świąteczna
1, 3 maja 2024r. Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 maja
 30 maja  2024r. Boże Ciało
21 czerwca 2024r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

I okres od 4 września 2023r. do 31 stycznia 2024r.

II okres od 1 lutego 2024r. do 21 czerwca 2024r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

2,3 listopada 2023r. (czwartek, piątek)

2 stycznia 2024r. (wtorek)

2  maja 2024r. ( czwartek)

14 maja 2024r. (wtorek), · 15 maja 2024r. (środa)  16 maja  2024r.(czwartek) – egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024r. (piątek)