Szkoła realizuje programy i przedsięwzięcia, uczestniczy w projektach, których celem jest nauczyć uczniów pracy nowoczesnymi metodamii formami na miarę XXI wieku, aby zdobywanie wiedzy nie było trudne, a dawało wiele satysfakcji.