OŚWIADCZENIE potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.   Rekrutacja Przedszkole:
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024r. będą przyjmowane WNIOSKI NA WOLNE MIEJSCA do Przedszkola, na rok szkolny 2024/2025. Wniosek i oświadczenia można składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy przyjętych, (lista przyjętych dostępna tylko w sekretariacie szkoły) bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę realizacji wychowania przedszkolnego w naszym Przedszkolu. Wzory do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

2.   Rekrutacja Świetlica Szkolna:
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025. Wzór wniosku do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.
Wniosek można składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00.
3.   Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej :
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy I z obwodu Szkoły Podstawowej w Łącku na rok szkolny 2024/2025. Wzór wniosku do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.
Wniosek można składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00.