Święto Niepodległości jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Polaków. Podczas zajęć tematycznych dzieci poznały historię Polski i legendy związane z naszym krajem. Zajęcia były wzbogacone prezentacją multimedialną „Polskie Symbole Narodowe”, wierszami, quizem na temat Polski, jak również Koncertem Pieśni Patriotycznych. Dzieci zapoznały się z podstawowymi symbolami narodowymi – flagą, godłem oraz hymnem. Wspólnie przygotowały różnymi technikami prace plastyczne, które ozdabiają nasze gazetki świetlicowe.
prace uczniów

Najładniejsze prace uczniów

xyz