“Ozdoba choinkowa”
W miesiącu grudniu 2023 roku nauczyciel plastyki mgr Marzena Palka zorganizowała
szkolny konkurs plastyczny “Ozdoba choinkowa”, którego celem było:
● rozwijanie zainteresowań plastycznych,
● rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
● kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej młodzieży,
● kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
● kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
● motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,
● rozwijanie zdolności manualnych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie tematycznej pracy plastycznej
przedstawiającej ozdobę choinkową. Dopuszczalnym zakresem działań plastycznych było
wykonanie pracy przestrzennej z uwzględnieniem możliwości zawieszenia jej na choinkę. Do
konkursu prace zgłosiło 58 uczestników z klas 0-8. Jury oceniło poziom prac jako bardzo
wysoki.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
KATEGORIA 0-3
I miejsce
ex aequo
Szczepan Myjak
Błażej Bednarz
II miejsce
ex aequo
Kinga Kurzeja
Anna Garwol
III miejsce
ex aequo
Emilia Chrobak
Martyna Bulanda
Wyróżnienie
Małgorzata Szlęk
Wiktoria Mierzwa
Maja Weber
Anna Kucia
KATEGORIA 4-8
I miejsce
Ewa Ziemba
II miejsce
ex aequo
Gabriela Chrobak
Wiktoria Bulanda
III miejsce
ex aequo
Amelia Domek
Zuzanna Faron
Julia Ratter
Wyróżnienie
Hubert Myjak
Klaudia Dziedzina
Milena Duda
Michał Gucwa
Barbara Duda
Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy!